กิจกรรมวิชาการ

เด็กเก่งสวนสนุก 21 ส.ค. 2562

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 21 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนคนเก่ง 2 รายการ คือ 1. บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด ได้จัดการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสาขาขอนแก่นได้นำเด็กๆที่เรียนจินตคณิต เข้าร่วมการแข่งขันนี้กว่า 70 คน โดยมีเด็กๆจากหลาย รร. ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกของเราที่คว้ารางวัลได้หลายรายการ ดังนี้– ด.ช.ธนกฤติ วิชิตวรกุล ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่ 2– ด.ญ.สุกัญญาพร ป้อมแสงสี ป.3/4EP ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 1– …

เด็กเก่งสวนสนุก 21 ส.ค. 2562 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 20 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบผ้าพันคอแก่นักเรียนที่ได้เข้าเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ให้เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดแข่งขันจากงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 – 2 รายการคือ1. การประกวด Science Show ระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร” มาครอง ซึ่งนักเรียนในทีมได้แก่– ด.ญ.รชยา ฉายวิชัย ป.6/1– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ …

เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62 Read More »

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 62 – คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนในทีมดังนี้– ด.ช.ณัฐกร ประจวบมอญ– ด.ช.ธีรภัทร์ โนนทนวงษ์– ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสารโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารี คุณครูธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์ และคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมา ณ ที่นี้ครับ

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ส.ค. 62 – มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 7 – 10 ส.ค. 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดรายชื่อและรางวัลที่คว้ามาได้ดังต่อไปนี้ 1. รางวัล “เหรียญเงิน” โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) – เด็กชายวทัญญู พุทธา ป.5/2EP 2. รางวัล “เหรียญทองแดง” โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์– เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา ป.5/6 3. รางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง” ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับ …

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ส.ค. 62 – มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562 Read More »

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 62 เวลา 12.00น. – คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆในภาคฯเข้าร่วมการประกวด อาทิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมประกวดได้รางวัล “ชมเชย” ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนในทีมดังนี้– ด.ญ.รชยา ฉายวิลัย ป.6/1– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ส่งเสริมให้เด็กๆมีเวทีแสดงความสามารถ และพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ดูเพิ่มเติม …

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคฯ Read More »

โครงการ Walk Rally สายชั้น EP1 – 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการแรลลี่วิชาการ (Walk Rally) นักเรียนระดับชั้น ป.3 สายชั้น EP I ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นจะต้องเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีความสุขกับการเรียนรู้นอกสถานที่และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนที่แปลกใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งเสริมและพัฒนาให้คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

เด็กเก่งสวนสนุก 16 ส.ค. 62 – ตอบปัญหาวิทย์/เทควันโด

เช้าวันนี้ 16 ส.ค. 2562 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันทั้งด้านวิชาการและกีฬา มีรายละเอียดดังนี้ 1. รายการการแข่งขันเทควันโด ได้แก่ ด.ญ.วรวลัญช์ โยธาสมบัติ ป.4/2EP– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 32-36 กก.– รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร รายการ Dino Championship Zone 3 Taekwondo League 2019 รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 32-36 กก. 2. รายการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 โรงเรียน– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อัยยา กาญจนพาณิชย์ และ …

เด็กเก่งสวนสนุก 16 ส.ค. 62 – ตอบปัญหาวิทย์/เทควันโด Read More »

English For daily life

English For daily life กิจกรรมดีๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทุกเช้าโดยคณะครูต่างชาติและสาย English Program วันนี้เสนอประโยค What do you do in the morning ? เช้านี้หนูๆทำอะไรบ้างคะ ?#ตอบมาสิคนเก่ง

กิจกรรมดีๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

กิจกรรมดีๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทุกเช้าโดยคณะครูต่างชาติและสาย English Program To all the mothers/teachers of Suansanuk Municipal School…… HAPPY MOTHER’S DAY!!! We love you!!!!!#Conversation plus #CuteDance for all the #Mothers

มอบรางวัลเด็กเก่ง (KKICT Brick Challenge 2019)

เช้าวันนี้ 5 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน (KKICT Brick Challenge 2019) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ * ระดับ ป.1-2 *รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ssn– ด.ญ.ไอลดา เสมานนท์ ป.2/1 EP– ด.ช.ณภัทร จันทร์ผิว ป.2/2 EP– ด.ช.ณัฐชนน สุดมี ป.2/2 EPฝึกสอนโดย คุณครูจารุณี วิชาชัย คุณครูจตุพร กองดารัตน์ คุณครูพิสุทธา จันทร์สมบัติ คุณครูบงกชกร พัสลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่– ด.ช.ศิริชัย พลหล้า …

มอบรางวัลเด็กเก่ง (KKICT Brick Challenge 2019) Read More »