admin

ขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา 2562

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ผนวกความร่วมมือระหว่างโรงเรียน คุ้มวัด และพี่น้องชุมชน โดยร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของวันออกพรรษาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่นที่มีการลอยประทีปในวันออกพรรษา แสดงออกถึงความเป็นพุทธกตัญญู ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมขบวนสืบวิถีพุทธชนร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยขบวนแห่เริ่มแห่จากศาลหลักเมืองขอนแก่นไปตามถนนศรีจันทร์ มุ่งหน้าไปยังบึงแก่นนคร ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

คณะครูนักเรียนจัดเตรียมงานประเพณีออกพรรษา 2562

คณะครูและนักเรียนเริ่มแล้ว กับการจัดเตรียมงานการแสดงและขบวนสำหรับงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการ และแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเทศบาลนครขอนแก่น

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

7 ตุลาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้จัดการทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) อันเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การทำ AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการทบทวน โดยในครั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจาก ท่านศน.มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษา

เด็กเก่งสวนสนุก 4 ต.ค. 62 – เทควันโด

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Taekwondo ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ Bangkok Open International Championship 2019 ผลปรากฏว่า – เด็กชายมหกิจ ทองดี ป.1/4EP ได้รับเหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 5-6 ปี ชาย F +26 กก. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยครับ

คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ และ การติว O-NET

4 ตุลาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมถึงนักเรียนสายชั้น ป.6 ที่กำลังติวเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกท่านนะครับ

คณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบปลายภาค 1/62

3 ตุลาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกท่านในการสอบปลายภาคฯนะครับ

เด็กเก่งสวนสนุก 3 ต.ค. 62

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กเก่งสวนสนุก ดังรายการต่อไปนี้ -นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 2 คน ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกนานาชาติAsian Science and Mathematics Olympiad – ASMO THAI 2019 ได้แก่ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา ระดับชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร ระดับชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ -โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รับรางวัล ดังนี้ด.ช.เจษฎา โนนศรี ระดับชั้น ป.4 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่นด.ญ.ณภัชกมล เหมธรรมา …

เด็กเก่งสวนสนุก 3 ต.ค. 62 Read More »

การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียนอายุราชการ 2562

เช้าวันนี้ 27 กันยายน 2562 มีการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ โดยมีการกล่าวอำลาและความรู้สึกจากครูผู้เกษียน อีกทั้งยังมีการแสดงสุดประทับใจจากตัวแทนนักเรียนเพื่อมอบให้กับผู้เกษียณในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณทั้ง 6 ท่าน พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติทุกประการ