กิจกรรมวิชาการ

สายชั้น ป.5 สอบคัดกรอง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

14 พ.ค. 62 — สายชั้น ป.5 ดำเนินการสอบคัดกรอง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จุดประสงค์เพื่อทราบสภาพของผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ในภาคการเรียนใหม่ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.667731530333711&type=3

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่มีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ – คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนนด.ญ.รชณีกร พรมทา – ป.6/1EPด.ญ.ภัทรศยา ขันทะชา – ป.6/1EPด.ช.กรกฎ สุภัคชูกุล – ป.6/1EPด.ช.สิงห์ บูรภักดิ์ – ป.6/1EPด.ช.ธนดล วัฒนกิติกุล – ป.6/6ด.ช.ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์ – ป.6/6ด.ช.วชิระ บุตรโคตร – ป.6/6 – อังกฤษเต็ม …

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 100 คะแนน Read More »

ประชุมวิพากษ์ มาตรฐานการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา9.30 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าสายและทีมเลขาประกันคุณภาพทุกท่าน ร่วมกันประชุมวิพากษ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกและการเขียนรายงานตนเองตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่าน องอาจ วีรภัทรสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยพร้อมเพรียง เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/653895831717281

เด็กเก่งสวนสนุก กับรางวัล CHAMPION IN PRIMARY 4 ในการแข่งขัน World Mathematics Competition 2019

เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับรางวัล CHAMPION IN PRIMARY4 ในการแข่งขัน World Mathematics Competition 2019 ณ ประเทศเมียนมาร์ขอแสดงความยินดีพร้อมกับขอบพระคุณความเอาใจใส่ของคณะครูและความให้ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/647452595694938