ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 6 ชั้น 35 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)