ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศต่างๆ

ห้ามใช้อาคาร2 200x150cm
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่านด้วยค่ะ

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง

วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง บิดาของท่านรองนายกเทศมนตรี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมคณะครูสายชั้นป.6s ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม ณ บ้านเหล่านกชุม บ้านดอนบม บ้านโนนเขา บ้านดอนช้าง ด้วยความห่วงใยจาก ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ร่วมให้กำลังใจ คุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย

15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดย นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจคุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

โครงการอาหารกลางวัน

อาหารรสชาติอร่อยและถูกสุขอนามัย กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกดูแลบุตรหลานท่านอย่างดีค่ะ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

icon
"โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานความเป็นสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"