ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ประกาศต่างๆ

เบอร์โทรศัพท์ครูประจำชั้น เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
และเข้าถึงระหว่างครูกับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

ห้ามใช้อาคาร2 200x150cm
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่านด้วยค่ะ

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง

วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมนูญ สามเมือง บิดาของท่านรองนายกเทศมนตรี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมคณะครูสายชั้นป.6s ร่วมให้กำลังใจ ถามไถ่ และส่งนมโรงเรียนให้เด็กๆ ที่บ้านน้ำท่วม ณ บ้านเหล่านกชุม บ้านดอนบม บ้านโนนเขา บ้านดอนช้าง ด้วยความห่วงใยจาก ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ร่วมให้กำลังใจ คุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย

15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดย นายกิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนางกุสุมาลย์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจคุณบรรลุ ถาถอสุด กรรมการสถานศึกษาฯ ที่บ้านประสบอัคคีภัย ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น

โครงการอาหารกลางวัน

อาหารรสชาติอร่อยและถูกสุขอนามัย กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกดูแลบุตรหลานท่านอย่างดีค่ะ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

icon
“โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"