Month: February 2020

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ยินดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

การทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีการทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 โดยนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการสอบกับผู้ปกครอง และพานักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เข้ารับการทดสอบความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การทดสอบความพร้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

การลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองหลักสูตร คือ สายชั้นสองภาษา (English Program) และสายชั้น Standard ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

รับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

19~20 กุมภาพันธ์ 2663 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้ารับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

เด็กเก่ง 20 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ * องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ซึ่งมีตัวแทนของโรงเรียนร่วมกับอะคาเดมี่ ได้แก่ – ด.ญ.ธันยานุช ปินอะ ป.4/2EP – ด.ช.มนัสวิน สิริสถิต ป.1/1EP – ด.ช.วีรภัทร พลศักดิ์ซ้าย ป.1/5 – ด.ช.ณเดชน์ แสงครุฑ ป.1/6 โดยสามารถคว้ามรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี และ ด.ญ.ธันยานุช ปินอะ คว้ารางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี อีกด้วย * โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English จัดโดย …

เด็กเก่ง 20 ก.พ. 63 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ * การแข่งขัน ASMO Thai Science & Mathematics Competition ปี 2019 เป็นการแข่งวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์ และ เวียดนาม – ปรากฏนักเรียนคนเก่งของเราได้รางวัล ดังนี้ – ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา ป.5/6 ได้รับเหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ระดับ ป.5 (ครูติวเตอร์ : วิไลพร มูลสาร) – ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร ป.6/6 ได้รับเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 (ครูติวเตอร์ : อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร) – ด.ญ.ณัฐณิชา …

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ก.พ. 63 Read More »

การสอบประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ระดับ ป.1-3 (2/2562)

วันที่ 18 ก.พ. 63 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายให้สำนักการศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามนโยบายและกำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก เขียนได้และการคิดเลขเป็น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น ตามมาตรฐานช่วงชั้น อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็น สามารถดำรงตนในสังคมในโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างปกติสุข

เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ **สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จึงได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่ง 5 คนคือ – ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน – วิชาคณิต 3 และ วิทย์ 3 – ด.ญ.ชญาณี โสดาวัน – วิชาวิทย์ 6 – ด.ญ.ธัญลักษณ์ อภิสกุลชาติ – วิชาวิทย์ 3 – ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา – วิชาคณิต 6 – ด.ญ.อัยยา กัญจนานภานิช – วิชาวิทย์ 6 **กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ …

เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63 Read More »

การสอนเชิงรุก และโครงการครูหมอ

อีกหนึ่งโครงการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำเด็กแต่ละสายชั้นที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้ ผ่านวิธีการเชิงปฏิบัติการ การสอนเชิงรุก และโครงการครูหมอ พัฒนาจนมีผลที่น่าพอใจ#เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง

โครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย “สายใยแห่งรัก”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร ได้มีการจัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น “สายใยแห่งรัก” โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา คือ “ฟันน้ำนมแบนด์ฮุลาฮูป” ซึ่งเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะดนตรี โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รู้จังหวะและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้