Month: February 2020

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกก็เป็นหนึ่งในสนามสอบ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก ดร.ชนาธิป​ ทุ้ยแป รอง​ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา​ สพฐ.​ เจ้าของโครงการสอบ​ RT​ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบ​ เพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส​ ได้มาตรฐานแลยุติธรรม​ การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2563

ภาพการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The Communicative Approach) เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาครับ

สำนักการสาธารณสุขฯ เข้ามามอบความรู้การป้องกันตนจากโรคติดต่อฯ

5 ก.พ. 2563 – หลังเคารพธงชาติวันนี้ ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ได้เข้ามามอบความรู้ให้แก่ลูกหลานสวนสนุกในการปกป้องตัวเองจากโรคติดต่อ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.แก่นนครวิทยาลัย English Program 2563

คณะครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หลักสูตร English Program ได้เข้ามาแนะแนวนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางคณะครูจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนฯ ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ให้ลูกๆ ป.6 ของเราได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

Suansanuk Big Cleaning Day – 31 ม.ค. 63

วันนี้ 31 มกราคม 2563 ช่วงคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน มีกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน ลดการสะสมของฝุ่นสิ่งสกปรกอันเป็นผลต่อสุขภาพ อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นทีม –อยากจะให้ทุกคนรวมพลังสร้างเมืองไทยให้สะอาดสดใสด้วยสองมือเรากันนะครับ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการคุมสอบ O-NET 2562

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก – นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ ได้เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/859366741170188

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 2562

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นัดหมายนักเรียนที่สอบ O-NET ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือ ป้องกันไข้หวัดใหญ่

เช้าวันนี้ 28 ม.ค. 63 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือให้แก่สายชั้นต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า โดยมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า ขอให้ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

อบรม The Communicative Approach 25 ม.ค. 63

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรสายชั้นสองภาษา (EP) โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท

เด็กเก่งสวนสนุก – 23 ม.ค. 63

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 23 มกราคม 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเหรียบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของเรา รายละเอียดดังนี้ – เด็กชายอภิวิชญ์ ปาลสาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แอสโมไทย ประจำปี 2562 (ASMO Thai Science Maths & English Competition 2019) – เด็กหญิงปุญญิศา พึงประพา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดย โรงเรียนเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยครับ