Year: 2020

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63

วันที่ 4 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการด้วยการเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมิน ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น จึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณเพื่อยกย่องและเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในปีนี้โครงการ TEDET จัดให้มีการสอบแข่งขัน All Star Intelligent Contest ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งปรากฏผลคือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 วิชาหลายรายการ (รายละเอียดดูได้ในภาพประกอบ) – การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ช่วยงานสังคม เช่น พัฒนาวัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณี เป็นต้น – การแข่งขันฟุตซอลพระไกรคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี …

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63 Read More »

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63

วันที่ 3 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ———————————————– ด.ญ.ภัทราพร โพธิ์จันทร์ ได้รับเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat และในการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รางวัลหลายรายการ ดังนี้ – ด.ช.ธนกฤติ วิชิตวรกุล ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยที่ 4 ระดับที่ 3 – ด.ญ.สุกัญญาพร ป้อมแสงสี ป.3/4EP ได้รับรางวัลเหรียญเงินและถ้วยที่ 5 ระดับที่ 2 – ด.ช.ภาธิศ สุดเสนาะ …

คนเก่งสวนสนุก – 3 มี.ค. 63 Read More »

กิจกรรม Big Cleaning Day – 1 มี.ค. 63

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเพิ่มมากขึ้น ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงให้ทุกสำนัก/กอง สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/63

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ ในการประชุมได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆตลอดจนหาข้อตกลงแนวทางปฏิบัติแก้ไขเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาทางด้านต่างๆของสถานศึกษาและบุคลากรครู นักเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม “ส่งฮัก ป.5” 2563

จากกิจกรรมแฮกฮัก เมื่อต้นปีการศึกษา 2562 จนลูกๆ ป.5 กำลังจะเลื่อนชั้นการศึกษา เป็นว่าที่รุ่นพี่ ป.6 สายชั้น ป.5 จึงได้จัดกิจกรรม ส่งฮักให้ลูกๆได้เข้าใจถึงความห่วงใย ความปรารถนาดีของครูในสายชั้นป.5 รัก คิดถึง ห่วงใย โดยมีพ่อครูแม่ครู ป.6 ให้เกียรติมารับลูกๆ สู่ ป.6 อย่างอบอุ่น

เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63

27 กุมภาพันธ์ 2563 – หลังจากกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้ —————————————————– ด.ช.ปัญญ์ธรรม แก้วทะ ป.1/1 EP1 – ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 – ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 —————————————————– ด.ญ.ชยาภรณ์ วัฒนุราช ป.1/3 EP1 – ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 – ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 —————————————————– การมอบเกียรติบัตรห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ** …

เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา.08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ซึ่งพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯอีกด้วย สำหรับโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้น ป.5-6 เพื่อให้ มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยครูตำรวจ D.A.R.E. จะเข้าไปทำหน้าที่ครูสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการตัดสินใจ ปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เด็กๆ …

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – 2563 Read More »

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์

26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคลินิกวิจัย และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รรท.สวนสนุก – คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM ผ่านสื่อหุ่นยนต์ ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเพื่อพัฒนากลุ่มครูและนักเรียนให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนการสอนอีกด้วย

คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. – คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญานำโดย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานกรรมาธิการ นายธนภณ กิตติวิมลชัย กรรมาธิการ และกรรมาธิการจากตัวแทนภาคประชาชนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคุณครูสายชั้นอนุบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายไว้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1 นั่นคือ ความมีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูและสำนึกรักท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน – นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563” ซึ่่งทางโรงเรียนฯได้ส่งนักเรียนชั้น ป.5 EP2 เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อไป