พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ร่วม “พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต”
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 00และพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน กว่า 600 คน ร่วม “พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในการนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบบึงทุ่งสร้าง ประกอบด้วย ต้นหางนกยูง จำนวน 99 ต้น และ หญ้าแฝก จำนวน 4,200 ต้น

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกให้ “สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง” เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัด ตามโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/714218589018338

Leave a Comment

Your email address will not be published.