งานกีฬา สันทนาการ

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63

วันที่ 4 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการด้วยการเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมิน ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น จึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณเพื่อยกย่องและเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในปีนี้โครงการ TEDET จัดให้มีการสอบแข่งขัน All Star Intelligent Contest ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งปรากฏผลคือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 วิชาหลายรายการ (รายละเอียดดูได้ในภาพประกอบ) – การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ช่วยงานสังคม เช่น พัฒนาวัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณี เป็นต้น – การแข่งขันฟุตซอลพระไกรคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี …

เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63 Read More »

เด็กเก่ง 20 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ * องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ซึ่งมีตัวแทนของโรงเรียนร่วมกับอะคาเดมี่ ได้แก่ – ด.ญ.ธันยานุช ปินอะ ป.4/2EP – ด.ช.มนัสวิน สิริสถิต ป.1/1EP – ด.ช.วีรภัทร พลศักดิ์ซ้าย ป.1/5 – ด.ช.ณเดชน์ แสงครุฑ ป.1/6 โดยสามารถคว้ามรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี และ ด.ญ.ธันยานุช ปินอะ คว้ารางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี อีกด้วย * โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English จัดโดย …

เด็กเก่ง 20 ก.พ. 63 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ **สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จึงได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่ง 5 คนคือ – ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน – วิชาคณิต 3 และ วิทย์ 3 – ด.ญ.ชญาณี โสดาวัน – วิชาวิทย์ 6 – ด.ญ.ธัญลักษณ์ อภิสกุลชาติ – วิชาวิทย์ 3 – ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา – วิชาคณิต 6 – ด.ญ.อัยยา กัญจนานภานิช – วิชาวิทย์ 6 **กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ …

เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 26 ธ.ค. 62

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 26 ธ.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวลัพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ – เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2562 : ด.ช.พรภวิษย์ เจริญทิพย์ปัญญา ป.4/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันอีสานลีคเทควันโด นครขอนแก่น แชมป์เปียนชิพ 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นยุวชน ชาย 30-34 กก. – งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้จัดการประกวดในประเภทต่างๆซึ่งมีเด็กนักเรียนคนเก่งของเรา คว้ารางวัล ดังนี้ …

เด็กเก่งสวนสนุก 26 ธ.ค. 62 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 24 ธ.ค.62

เช้าหน้าเสาธงวันนี้ 24 ธ.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียนคนเก่ง มีรายละเอียด ดังนี้ – สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกร ลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆนักเรียนที่ได้เข้าร่วมขบวนแห่วันที่ 1-2 พ.ย. 62 งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา – การแข่งขันเทควันโดอีสานลีคแชมป์เปียนชิพ “อีสานลีคเทควันโด นครขอนแก่นแชมป์เปียนชิพ 2019” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น– ด.ช.พงศกร ขำตา ป.5/3 ได้รับเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก.– ด.ช.ธนากร มูลคำกาเจริญ ป.5/5 ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ B ยุวชน 11-12ปี ชาย …

เด็กเก่งสวนสนุก 24 ธ.ค.62 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก [กีฬาอปท.ระดับประเทศ นครระยองเกมส์]

23 ธันวาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมเหรียญรางวัล แก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์” ณ จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักกีฬาจากโรงเรียนของเรา ได้แก่ – ด.ญ.ภัทรวดี สมตา ป.6/2 ได้ร่วมทีมตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันในประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิงโดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) มาครองได้สำเร็จ ขอแสดงความยินดี และขอให้รักษาและพัฒนาทักษะต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เก่งมากๆครับ

เด็กเก่งสวนสนุก – 17 ธ.ค. 62

17 ธันวาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธง รายละเอียด ดังนี้ – การแข่งขัน E-SAN Taekwondo อีสารลีคเทควันโด นครขอนแก่นแชมเปี้ยนชิพ 2019 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า เด็กชายมหกิจ ทองดี ป.1/4EP ได้รับเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 5-6ปี ชาย รุ่น F น้ำหนักเกิน 25 กก.ขึ้นไป– การแข่งขันว่ายน้ำ Suranaree & Yoma Sprinter 2019 เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 2562 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปรากฏว่านักเรียนของเราที่เข้าร่วมสามารถคว้าเหรียญมาได้หลายรายการ [รายชื่อและรายละเอียดรางวัลจะนำมาเติมให้อีกทีนะครับ] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยครับ

เด็กเก่งสวนสนุก 4 ธ.ค. 62 – เทควันโด

4 ธันวาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธง รายละเอียด ดังนี้ การแข่งขัน Intel Taekwondo (Zone 3 Taekwondo League) ชิงถ้วยรางวัลผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมพลศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง จ.เลย ผลปรากฏว่านักเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้– เด็กชายมหกิจ ทองดี ป.1/4EP ได้รับเหรียญทอง (Gold Medal Special) ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 5-6ปี ชาย รุ่น F น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยครับ

เด็กเก่งสวนสนุก [กีฬาอปท.ระดับภาคฯ สาธรเกมส์]

11 พฤศจิกายน 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” ณ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีนักกีฬาจากโรงเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา ดังต่อไปนี้ 1.ประเภทกีฬาปิงปอง-ด.ญ.สโรชา ดำรงเลิศตระกูล ป.3/1EP-ด.ญ.ภคมน ณ ระนอง ป.3/1EP-ด.ช.วันชนะ ดำรงเลิศตระกูล ป.1/2 2.ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย-ด.ช.ภูวดล หอมกลาง ป.6/2EP-ด.ช.ชนกันต์ เปรุนาวิน ป.6/2EP 3.ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย-ด.ช.วรวิช โกทา ป.6/2EP-ด.ช.สิริวิชญ์ แพงมา ป.6/2EP-ด.ช.กฤษณ์ อินทรสิทธิ์ ป.6/3-ด.ช.ณัฐพนธ์ มาลาสิงห์ ป.6/3-ด.ช.เจษฎา เจ๊กภู่ ป.6/4-ด.ช.เสฏฐวุฒิ วิไลลักษณ์ …

เด็กเก่งสวนสนุก [กีฬาอปท.ระดับภาคฯ สาธรเกมส์] Read More »