กิจกรรมงานประเพณี

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งให้นักเรียนไหว้ครูเป็น 4 ผลัด ดังนี้ ผลัดที่ 1 – สายชั้นอนุบาล ,สายชั้น ป.1 ,สายชั้น ป.6ผลัดที่ 2 – สายชั้น ป.2 ,สายชั้น,EP1 ผลัดที่ 3 – สายชั้น ป.3 ,สายชั้น ป.4 ,สายชั้น ป.5ผลัดที่ 4 – สายชั้น EP2 โดยประธานในพิธีได้แก่ท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ซึ่งพิธีการในแต่ละผลัดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ หลังจากท่านประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำพานมาไหว้ครู / นักเรียนกล่าวคำปฏิญานตน / ประธานกล่าวให้โอวาทแล้วสุดท้ายเป็นการแนะนำครูแต่ละสายชั้น …. ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษขึ้นมา คือ ป้ายประดับพิธีไหว้ครูนั้นทำด้วยวิธีเปเปอร์ มาเช่ …

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Read More »

พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานครู ,พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วม “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ พสกนิกรชาวขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรทหาวชิราลงกรณ พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น และผู้สัญจรไป-มา ที่ผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ บังเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับกิจกรรม มีดังนี้-พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ-พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ-รำเทิดพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” โดยนางรำจิตอาสา จำนวน …

พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Read More »

รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562” โดยนิมนต์พระเถระ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป … เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/661546754285522

จังหวัดขอนแก่นบันทึกสถิติ “คลื่นมนุษย์”ที่ยาวนานที่สุดในโลก ลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. จังหวัดขอนแก่นบันทึกสถิติ “คลื่นมนุษย์”ที่ยาวนานที่สุดในโลก ลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด โดยทำลายสถิติเดิมของญี่ปุ่น( Japan human wave) ด้วยเวลา ๑๗.๑๔ นาที ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ณ ถนนข้าวเหนียว ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๖ (โดยเทศบาลนครขอนแก่น)ในการนี้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมมือ ร่วมใจของชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติกว่าแสนคน ณ บริเวณศาลหลักเมือง ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/652018725238325

ขบวน งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน ประจำปี 2562

ดูภาพได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.650745942032270 วันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้จัดขบวนรถแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยขบวนเริ่มต้นจากริมบึงแก่นนคร โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น อัญเชิญพระพุทธพระลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองขอนแก่น เคลื่อนผ่านถนนกลางเมือง ไปยังถนนข้าวเหนียว และศาลหลักเมืองขอนแก่น โรงเรียนสวนสนุกนำโดย นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการ และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ประดับตกแต่งรถแห่เข้าร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเนื่องในปีใหม่ไทยนี้ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี สวัสดีวันสงกรานต์

ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานการจัดทำขบวนแห่ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562”

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายชัชวาล พรอมรธรรม) นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล (นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ ,ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง,นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ,นางสาวภาสินี ธีรภานุ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง) ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานการจัดทำขบวนแห่ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562” ซึ่งขบวนแห่ดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาล (คณะครูอาจารย์ นักเรียน) ,พี่น้องชุมชน 95 ชุมชน และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ โดยมีรูปแบบของขบวนแห่ ผู้เข้าร่วมขบวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คน และมีความยาวของขบวนประมาณ 1 กิโลเมตร ดังนี้ -ขบวนที่ …

ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานการจัดทำขบวนแห่ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562” Read More »

พิธีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ 2562

วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจพิมล ผู้อำนวยการ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการ และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ นำทีมคณะครูสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ และในโอกาสนี้ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงาม เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/650093535430844

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมพิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำศักดิ์สิทธิ์

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมพิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/646877585752439