กิจกรรมงานประเพณี

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.5 เป็นเจ้าภาพ

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น EP2 เป็นเจ้าภาพ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.724654364641427&type=3

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 วันที่ 3

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.3 และสายชั้น ป.4 เป็นเจ้าภาพ

เข้าร่วมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มอบหมายให้คุณครูมะลิ วัฒนาอุดมชัย ครูเชี่ยวชาญเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน กว่า 2,000 คนร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมากมาย ตลอดจนมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดทำโรงทานกว่า 50 โรงทาน

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 วันที่ 2

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.2 และสายชั้น EP1 เป็นเจ้าภาพ

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 วันที่ 1

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น อนุบาล และสายชั้น ป.6 เป็นเจ้าภาพ

ถวายเทียนพรรษา 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. – คุณครูและนักเรียนสายชั้น ป.5, ป.6 และ EP2 ได้ร่วมทำบุญ สืบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดธาตุและวัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่นเพื่อสนับสนุน บำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งให้นักเรียนไหว้ครูเป็น 4 ผลัด ดังนี้ ผลัดที่ 1 – สายชั้นอนุบาล ,สายชั้น ป.1 ,สายชั้น ป.6ผลัดที่ 2 – สายชั้น ป.2 ,สายชั้น,EP1 ผลัดที่ 3 – สายชั้น ป.3 ,สายชั้น ป.4 ,สายชั้น ป.5ผลัดที่ 4 – สายชั้น EP2 โดยประธานในพิธีได้แก่ท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ซึ่งพิธีการในแต่ละผลัดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ หลังจากท่านประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำพานมาไหว้ครู / นักเรียนกล่าวคำปฏิญานตน / ประธานกล่าวให้โอวาทแล้วสุดท้ายเป็นการแนะนำครูแต่ละสายชั้น …. ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษขึ้นมา คือ ป้ายประดับพิธีไหว้ครูนั้นทำด้วยวิธีเปเปอร์ มาเช่ …

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Read More »

พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานครู ,พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วม “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ พสกนิกรชาวขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรทหาวชิราลงกรณ พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น และผู้สัญจรไป-มา ที่ผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ บังเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับกิจกรรม มีดังนี้-พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ-พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ-รำเทิดพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” โดยนางรำจิตอาสา จำนวน …

พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Read More »