กิจกรรมงานประเพณี

ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ 2562 [camera 1]

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บนถนนกลางเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเจ้างานจัดขบวนแห่เป็นตัวแทนของเทศบาลฯ นำทีมโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมคณะครู, ลูกๆนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในขบวนแห่ ทั้งนี้ยังมีขบวนจากองค์กรภาครัฐภาคการศึกษาร่วมกว่า 10 ขบวน โดยแต่ละขบวนมีการตกแต่งที่สวยงามและสื่อความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันสภาหัตถกรรมโลก ได้ประกาศตั้งให้จังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก และในการประกวดขบวนแห่ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรากฏว่าโรงเรียนเรียนเทศบาลสวนสนุกซึ่งเป็นตัวแทนเทศบาลฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นผู้มอบรางวัล ปล.เนื่องจากภาพมีจำนวนเยอะ ขอแบ่งอัพเป็น 2 กล้องครับผม

ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ 2562 [camera 2]

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บนถนนกลางเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็นเจ้างานจัดขบวนแห่เป็นตัวแทนของเทศบาลฯ นำทีมโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมคณะครู, ลูกๆนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในขบวนแห่ ทั้งนี้ยังมีขบวนจากองค์กรภาครัฐภาคการศึกษาร่วมกว่า 10 ขบวน โดยแต่ละขบวนมีการตกแต่งที่สวยงามและสื่อความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันสภาหัตถกรรมโลก ได้ประกาศตั้งให้จังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก และในการประกวดขบวนแห่ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรากฏว่าโรงเรียนเรียนเทศบาลสวนสนุกซึ่งเป็นตัวแทนเทศบาลฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้องเงินรางวัล 40,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นผู้มอบรางวัล ปล.เนื่องจากภาพมีจำนวนเยอะ ขอแบ่งอัพเป็น 2 กล้องครับผม

พิธีบวงสรวง พระนครศรีบริรักษ์ 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.49 น. นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์ ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัด, พี่น้องประชาชน และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่นำโดย นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมบวงสรวงในพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค.นี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

เตรียมความพร้อมบวงสรวงและงานไหม 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เตรียมความพร้อมสำหรับบวงสรวงในวันที่ 28 พ.ย.2562 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และร่วมกันจัดทำสิ่งของประดับต่างๆที่จะนำมาประดับรถแห่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พ.ย 2562 นี้

โครงการสำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5 EP2 ปี 2562

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ สำนึกดีมีคุณธรรม สายชั้น ป.5EP ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

ทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดศรีนวล พร้อมร่วมทำบุญ 4 วัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.คณะผู้บริหารนำโดยท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา พร้อมตัวแทนครูและนักเรียนได้นำองค์กฐินไปทอดถวายที่วัดศรีนวล ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเป็น 1 ใน 3 เจ้าภาพหลัก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมทำบุญกับ 4 วัดซึ่งเป็นวัดที่มาโปรดทางโรงเรียนในโครงการตักบาตรเติมบุญ ได้แก่ วัดโพธิ์ โนนทัน ,วัดธาตุฯ ,วัดศรีสว่าง โนนทัน ,วัดตาลเรียง ขอกุศลผลบุญส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดไป ขออนุโมทนา สาาาธุ…

เจริญพระพุทธมนต์ กฐินโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 2562

วันที่่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้นิมนต์พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีนวล และคณะพระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ ในงานกฐินประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยจะทอดถวายกฐิน ณ วัดศรีนวลในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้

โฮมบุญ งานกฐินสามัคคี 2562 (วันที่สาม)

ในวันนี้เป็นวันที่ 3 ที่ตั้งองค์กฐิน รับบริจาคจากสาธุชน พร้อมทั้งกิจกรรมการกุศลจากสายชั้นต่างๆที่ร่วมกันจัดกิจกรรมออกร้าน นอกจากนี้ยังมีการประกวดหนูน้อยเทพบุตร-เทพธิดา เพื่อนำเงินทำบุญที่ได้ ร่วมสมทบกองกฐิน โดยในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะเคลื่อนกองกฐินไปทอดถวาย ณ วัดศรีนวล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 09.00น. ขออนุโมทนาบุญครับ

กิจกรรมออกร้าน งานกฐินสามัคคี (วันที่สอง)

ในวันนี้เป็นวันที่ 2 ที่ตั้งองค์กฐิน รับบริจาคจากสาธุชน พร้อมทั้งกิจกรรมการกุศล จากสายชั้นต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมออกร้านเพื่อนำเงินที่ได้ ร่วมสมทบกองกฐิน โดยในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมประกวดเทพบุตร-เทพธิดา และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะเคลื่อนกองกฐินไปทอดถวาย ณ วัดศรีนวล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 09.00น. ขออนุโมทนาบุญครับ

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562

วันจันท์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณบึงแก่นนคร (ด้านฝั่งวัดหนองแวงพระอารามหลวง) และ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี ท่านผู้อำนวยการ ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดศรีจันท่ร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพระเถระ 9 รูป และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 309 รูป มารับบิณทบาต