ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การก่อสร้าง อาคาร 9 (6 ชั้น 35 ห้องเรียน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ได้ทางฟอร์มต่อไปนี้

https://forms.gle/f4Z2LHz2yHq79THk8

และสามารถรับชมวีดิทัศน์ความเป็นมา สภาพปัญหา และแนวทางพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทาง Youtube ต่อไปนี้

1 thought on “ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก”

 1. Emelie Quintana

  Good Day Suansanuk!
  I am Emelie c. Quintana from Philippines, I was an EP Teacher of Suansanuk Municipal School from 2009 to 2012, (that was the time of Ajarn Siripin) I was with the batch teachers like Teacher’s Jeffrey, Myra, Carol, Marissa, Pam, etc.
  I would like to apply again as an English Teacher. I am back hope to Philippines, teaching college but after pandemic, I realized I wanted to come back to Thailand to work as a Teacher again!
  I hope I will given a chance to be hired again in this school. I miss Suansanuk so much!
  My email address is dorothyvien@yahoo.com.ph and my mobile number is (63) 9563665614.
  Thank you.

  Teacher Emelie Quintana

Leave a Comment

Your email address will not be published.