ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การก่อสร้าง อาคาร 9 (6 ชั้น 35 ห้องเรียน) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ได้ทางฟอร์มต่อไปนี้

https://forms.gle/f4Z2LHz2yHq79THk8

และสามารถรับชมวีดิทัศน์ความเป็นมา สภาพปัญหา และแนวทางพัฒนา ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทาง Youtube ต่อไปนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.