การรายงานตัวและมอบตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นป.1 Standard

บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นป.1 Standard เมื่อช่วงบ่ายครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/889013314872197

Leave a Comment

Your email address will not be published.