เด็กเก่งสวนสนุก – 4 มี.ค. 63

วันที่ 4 มีนาคม 2563 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งสวนสนุก โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ตามที่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย STEM ศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก (SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับธนาคารออมสิน, บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมโครงการด้วยการเข้าร่วมเป็นศูนย์ประเมิน ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น จึงได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณเพื่อยกย่องและเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในปีนี้โครงการ TEDET จัดให้มีการสอบแข่งขัน All Star Intelligent Contest ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งปรากฏผลคือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 วิชาหลายรายการ (รายละเอียดดูได้ในภาพประกอบ)

– การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น ช่วยงานสังคม เช่น พัฒนาวัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณี เป็นต้น

– การแข่งขันฟุตซอลพระไกรคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ในงานประเพณีประจำปีฉลองอนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท ผลปรากฏว่าทีมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปีมาครอง ได้รับถ้วยเกียรติยศจากสมาคมนักบริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู และศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกท่านครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.884569621983233&type=3

Leave a Comment

Your email address will not be published.