กิจกรรม Big Cleaning Day – 1 มี.ค. 63

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเพิ่มมากขึ้น ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงให้ทุกสำนัก/กอง สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/882288828877979

Leave a Comment

Your email address will not be published.