เด็กเก่งสวนสนุก 19 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

* การแข่งขัน ASMO Thai Science & Mathematics Competition ปี 2019 เป็นการแข่งวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากทั่วประเทศ โดยข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์ และ เวียดนาม – ปรากฏนักเรียนคนเก่งของเราได้รางวัล ดังนี้
– ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา ป.5/6 ได้รับเหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ระดับ ป.5 (ครูติวเตอร์ : วิไลพร มูลสาร)
– ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร ป.6/6 ได้รับเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 (ครูติวเตอร์ : อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร)
– ด.ญ.ณัฐณิชา จรทะผา ป.6/6 ได้รับรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 (ครูติวเตอร์ : อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร)
– ด.ญ.ณิชนันทน์ จรทะผา ป.6/6 ได้รับรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 (ครูติวเตอร์ : อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร)

* รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา – ปรากฏนักเรียนคนเก่งของเราได้รางวัลหลายรายการ (ดูรายชื่อได้ในแฟ้มภาพ) โดยนักเรียนที่ได้เหรียญทองและเงิน จะได้ไปต่อรอบ 2 ในระดับประเทศ สอบในวันที่ 1 มี.ค. 2563 นี้

* โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ปรากฏนักเรียนคนเก่งของเราได้รางวัลหลายรายการ คือ
— ระดับ ป.2 —
คณิตศาสตร์ รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ
– ด.ช.ณรัฐกรณ์ โคตรศรีวงษ์ ป.2/5
– ด.ช.จิรภัทร จันทมุด ป.2/5
คณิตศาสตร์ รางวัลที่ 1 ระดับภาค
– ด.ช.ภูริทัต วุฒามนตรี ป.2/5
คณิตศาสตร์ รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด
– ด.ช.ธราไวทย์ ถานอาดนา ป.2/5
– ด.ช.ภูภูมิ ราชตราชู ป.2/5
วิทยาศาสตร์ รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด
– ด.ช.ภูภูมิ ราชตราชู ป.2/5
— ระดับ ป.3 —
คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน ป.3/5 ที่ 1
– ด.ช.วชิรวิทย์ จันทร์ผิว ป.3/4EP ที่ 2
– ด.ช.บูรพา จันทะวงษ์ ป.3/1EP ที่ 3
วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน ป.3/5 ที่ 1
– ด.ช.วชิรวิทย์ จันทร์ผิว ป.3/4EP ที่ 2
– ด.ญ.ภคมน ณ ระนอง ป.3/1EP ที่ 3
— ระดับ ป.4 —
คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ญ.นัทธมน ภิญญสนธิ์ ที่ 3
วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ญ.นัทธมน ภิญญสนธิ์ ที่ 1
– ด.ญ.พิชญธิดา ธรรมมาน้อย ที่ 2
– ด.ญ.วัชรินทร์ เทวา ที่ 4
— ระดับ ป.5 —
คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา ป.5/6 ที่ 1
วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ญ.เอมพิกา ราชตราชู ป.5/4 ที่ 1
– ด.ช. สุภวัตร ชาสิงห์แก้ว ป.5/4 ที่ 1
— ระดับ ป.6 —
คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ญ.กัญญาวีร์ วชิรศิริกุล ป.6/1EP ที่ 1
– ด.ญ.อัยยา กัญจนานภานิช ป.6/1EP ที่ 1
– ด.ญ.วลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.6/1EP ที่ 3
วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด
– ด.ช.มิ่งกมล เพียรทอง ป.6/1EP ที่ 1
– ด.ช.ปิยวัฒน์ แสนโคตร ป.6/6 ที่ 2
– ด.ญ.ฐิติภา ประจันตเสน ป.6/1EP ที่ 3
— และสำหรับโครงการทดสอบความรู้ Advanced English ดูรายชื่อได้ในแฟ้มภาพครับ —

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกท่านครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/874157263024469

Leave a Comment

Your email address will not be published.