วันครู 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครูและให้โอวาทแก่คณะครูทุกท่าน ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีพิธีมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ ให้กับครูที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีครูหัวใจทองคำทั้งหมด 4 คน ได้แก่
1. นางวิยะดา สำโรงพล
2. นางศิริวนิดา สุริยะไกรพล
3. นายสุมิตร ยิ่งยืน
4. นายทรงยศ ไสยนิตย์

ขอเชิดชูคุณครูและแสดงความยินดีด้วยครับ

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/849091445531051

Leave a Comment

Your email address will not be published.