งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลนครขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำหรับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดยท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และคณะครูได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ โดยได้ส่งการแสดงเต้นฮูลาฮุปสุดน่ารักจากลูกๆสายชั้นอนุบาล และยังมีซุ้มโรงทานจากโรงเรียนให้บริการฟรีอีกด้วย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้โอวาทแก่เด็กๆ และผู้ปกครอง ให้พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กๆ มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เด็กคืออนาคตของชาติ อยากให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเองให้มากๆ และผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมควรช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองเด็กที่อยู่ในความดูแลของตน และขออวยพรให้มีทุกคนความสุข ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน #วันเด็กแห่งชาติ2563

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/844553959318133

Leave a Comment

Your email address will not be published.