งานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562

3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.19 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น – ตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 ฉลองขอนแก่นครบ 222ปี สมโภชศาลหลักเมือง 63ปี (วันที่ 3 ธันวาคม 2562) ซึ่งในงานประกอบไปด้วย
– พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น
– พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี
– รำบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยนางรำ 2,222 คน
– การแสดงเชิดสิงโต – มังกร

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/808470449593151?__xts__[0]=68.ARBwFHyPq6AW5Tu1DrDsSI3cxH5Y__h2XYKUV-Xz-3SAEwSOcyX78cwkSxygpeWc9wsu5Oauom201aLhQLKHyzyf6Y44VbVdkVLdU2NImsCUSOFmTH2mQ7RudAfPE9S2VKVhHy0rB7EpRjZ1itcQecvXZH7SLgcm7AHjvnfhmfSFLkxOo1n8R1BlH1JfLau4z7xPkSzqZ2b4E3S9UzQedC4I71KjGbZtC7o9EP5OY7DT0vIt2bT1&__tn__=-R

Leave a Comment

Your email address will not be published.