การนั่งสมาธิก่อนขึ้นเรียนภาคบ่าย

ก่อนขึ้นเรียนภาคบ่ายเมื่อได้ยินสัญญาณนักเรียนรู้ว่าต้องสะสมพลังจิตไปพร้อมๆกัน “การหมั่นทำสมาธิ ย่อมช่วยเสริมสร้างทั้งความจำดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดสมาธิ ทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เพราะจิตที่ผ่านการฝึกมาจนเกิดสมาธิจะทำให้ความคิดของเราที่คิดและทำ กลั่นออกมาจากลมหายใจอันประณีต สติจะสอนสั่งให้เราดำเนินชีวิตอย่างละเมียดละไมมากขึ้น หากใครอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ให้การทำงานของศักยภาพสมองเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จากการวิจัยฝึกสมาธิบ่อยๆ ..ช่วยได้แน่นอน”

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/803274130112783

Leave a Comment

Your email address will not be published.