บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มากล่าวทักทายต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 พร้อมทั้งแนะนำคุณครูคนใหม่ทั้ง 3 ท่านที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้แก่
1. นางภทร อุดมชัย ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ
2. นางสาวชลดา กางสิ่ว ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ
3. นางสาวศิริจิตร ปิตาฝ้าย ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >>https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/784417058665157

Leave a Comment

Your email address will not be published.