กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.1 และ ป.5 เป็นเจ้าภาพ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/753725341734329

Leave a Comment

Your email address will not be published.