งานวันเกษียณอายุราชการ เทศบาลนครขอนแก่น 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมงาน “วันวานท่านอยู่เคียงข้าง ยามท่านว่างเราอยู่ข้างเคียง” ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่พนักงานที่จะได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้
สำหรับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีจำนวนครูเกษียณอายุราชการ และขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจำนวน 6 ท่านได้แก่

1. นางสาววิไลวรรณ สันหนองเมือง ครูเชี่ยวชาญ
2. นางราตรี สายหยุด ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางรัมภา กิมยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางปราศัย ศรีกุล ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางบานบุรี คลังทอง ครูชำนาญการ
6. นางณปภัช พิมพ์หานาม ครูชำนาญการพิเศษ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติทุกประการ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/750350018738528

Leave a Comment

Your email address will not be published.