กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.3 และ ป.4 เป็นเจ้าภาพ

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/743298939443636

Leave a Comment

Your email address will not be published.