การประชุม คทม ครั้งที่ 6/2562 – รายงานตัวนักเรียนคนเก่ง

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น ในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 6/2562

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกโดยการนำของท่าน ผอ ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์และคณะครู ได้นำนักเรียนคนเก่งเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เนื่องจากเป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครขอนแก่นหลายรายการ ได้แก่
– นักเรียนคนเก่งจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 (วิชาการ/โครงงาน/นาฏศิลป์)
– นักเรียนคนเก่งจากการประกวดแข่งขันจากงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
– นักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน (KKICT Brick Challenge 2019)
– นักเรียนคนเก่งจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ระดับประเทศ
– นักเรียนคนเก่งจากการแข่งขัน TESET โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ
– นักเรียนคนเก่งจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
– นักเรียนคนเก่งจากการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกท่านนะครับ

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/742160226224174

Leave a Comment

Your email address will not be published.