เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 20 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบผ้าพันคอแก่นักเรียนที่ได้เข้าเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้ให้เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดแข่งขันจากงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 – 2 รายการคือ
1. การประกวด Science Show ระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร” มาครอง ซึ่งนักเรียนในทีมได้แก่
– ด.ญ.รชยา ฉายวิชัย ป.6/1
– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1
– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท” มาครอง ซึ่งนักเรียนในทีมได้แก่
– ด.ช.ณัฐกร ประจวบมอญ ป.6/6
– ด.ช.ธีรภัทร์ โนนทนวงษ์ ป.6/6
– ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร ป.6/6
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารี คุณครูธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณครูประจำชั้นและผู้ปกครองที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ

ดูเพิ่มเติมที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/728328300940700

Leave a Comment

Your email address will not be published.