English For daily life

English For daily life 
กิจกรรมดีๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทุกเช้าโดยคณะครูต่างชาติและสาย English Program วันนี้เสนอประโยค 
What do you do in the morning ? เช้านี้หนูๆทำอะไรบ้างคะ ?
#ตอบมาสิคนเก่ง

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/724817827958414

Leave a Comment

Your email address will not be published.