กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม
กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น EP2 เป็นเจ้าภาพ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.724654364641427&type=3

Leave a Comment

Your email address will not be published.