ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน

วันศุกร์ 9 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์ริจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นอนุบาล ยินดีให้การต้อนรับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวางแผนการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/721564134950450

Leave a Comment

Your email address will not be published.