เทศบาลฯ เปิดจินตนาการเด็กผ่านเลโก้เล่านิทาน “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ”

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน (KKICT Brick Challenge 2019) ระดับประถมศึกษา” ภายใต้หัวข้อ “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 และระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมีรางวัลการแข่งขันในแต่ละระดับ ดังนี้ 
-รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

โดยโรงเรียนเทศบาลสามารถคว้ารางวัล ได้ในรายการดังต่อไปนี้ คือ 
ระดับ ป.1-2 สายชั้นสองภาษาได้รางวัลที่ 1 และสาย ป.1-2 Standard ได้รางวัล ที่ 2 
ระดับ ป.3-4 สายชั้น Standard ได้รางวัลที่ 2 และที่ 3 
ระดับ ป.5-6 สายชั้นสองภาษา ได้รางวัลที่ 2 และที่ 3
รวม 3 ระดับ 6 รางวัล ได้รางวัลรวม 11000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

สำหรับการแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน (KKICT Brick Challenge 2019) ระดับประถมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้าน IT และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมความรู้ความสามารถทางทักษะด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง และ การนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้เด็ก และเยาวชนสามารถนำทักษะความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผ่านตัวต่อเลโก้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/718172671956263

Leave a Comment

Your email address will not be published.