การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

วันนี้ 30 ก.ค. 2562 เวลา 09.00น. – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษืรุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านผอ.จรูญ โชติประดับ ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนม โดยได้นำข้อแนะนำและเสนอแนะมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกให้มีความก้าวหน้าพัฒนาสืบไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/715347348905462

Leave a Comment

Your email address will not be published.