โครงการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมใจรณรงค์ 3 เก็บ + 5ส.

เช้าวันนี้ 14 มิถุนายน 2562 – ท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมใจรณรงค์ 3 เก็บ + 5ส. ป้องกันและควบคุม 3 โรคจากยุงลาย” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากยุงลายในโรงเรียนและในชุมชนใกล้เคียง 

โดยในภาคเช้า นักเรียนสายชั้น ป.6 แนวระนาบ ได้ออกเดินทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ บึงแก่นนครและบริเวณรอบโรงเรียน

ดูเพิ่มเติมที่นี่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.686907038416160&type=3

Leave a Comment

Your email address will not be published.