การเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและกิจกรรมไหว้สวยของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Standard

เช้าวันศุกร์ 17 พ.ค. 62 – กับกิจกรรมยามเช้า การเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและกิจกรรมไหว้สวยของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Standard ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/669694473470750

Leave a Comment

Your email address will not be published.