เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
#กำหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666046667168864

Leave a Comment

Your email address will not be published.