บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ในเช้าวันนี้ ครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมกันสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการส่งบุตรหลานพร้อมทั้งระบายรถยนต์ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเช้านี้ นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้มากล่าวทักทายต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนใหม่ พร้อมทั้งแนะนำคุณครูคนใหม่ทั้ง 5 ท่านที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้แก่
1. นางสาวกัลยา คงนาค
2. นางกิ่งเพชร ชาดวง
3. นางสาวบุษบา เหลือผล
4. นางชุตินันท์ รัตนทิพย์
5. นางกัญญภัทร์ จันทร์ผิว

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666992597074271

Leave a Comment

Your email address will not be published.