ต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการฯ นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/660434871063377

Leave a Comment

Your email address will not be published.