งานอนามัย

รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยบัญฑิตเอเชีย ผลการประเมินคะแนนเต็มทุกด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย และสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก.

การบริหารจัดการนมโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

การบริหารจัดการนมโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก1.ล้างถังให้สะอาดเปิดไว้ให้แห้งป้องกันความอับชื้น โดยมีนักการดูแลทุกจุด2.เมื่อเจ้าหน้าที่มาส่ง มีเจ้าหน้าที่ตรวจรับนม วัดอุณหภูมิ ดูการจัดเรียงวางน้ำแข็งก้นถัง วางนม วางน้ำแข็งทับถุงนมก่อนปิดถัง3.แจ้งให้แต่ละสายชั้นลงมารับนมเพื่อนำไปดื่มต่อไป4. ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหลอดและดื่มนมทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะสนุกกับการเรียน #บ้านหลังที่สอง

การประเมินติดตามการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน

ด้วย เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลได้รับความรู้ระบบการจัดการด้านยาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยในวันนี้ 26 ก.ค. 62 เทศบาลนครขอนแก่นและคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะทำงาน งานอนามัยโรงเรียนฯ

กิจกรรมหน้าเสาธง การล้างมือ 7 ขั้นตอน

เช้าวันนี้ 26 ก.ค. 62 – น้องๆจากสายชั้น ป.1 มาชวนเพื่อนๆพี่ๆ ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน คือ1.เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ ใช้ฝ่ามือถูกัน2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว4.ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ5.ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ6.ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ7.ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ในแต่ละวันเราใช้มือทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จนอาจลืมนึกถึงว่า ถึงมือเราจะดูสะอาดแค่ไหน หากเราสามารถมองเห็นเชื้อโรคด้วยตาเปล่า เราส่องดูมือจะเห็นว่ามือที่คิดว่าสะอาดแล้ว ยังมีสิ่งที่สกปรกมากมาย ติดอยู่ตามนิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณตามนิ้วมือ นิ้วโป้ง และตามซอกนิ้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาความสะมาดมือกันนะจ๊ะ

ประชาสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องมือเท้าปาก

วันนี้ 22 ก.ค. 62 — ทางสาธารณสุขเทศบาลฯ และสำนักงานควบคุมโรคมาร่วมคัดกรองและให้ความรู้แก่คุณครูและเด็กๆ เรื่อง การเฝ้าระวังเรื่องโรคมือ เท้า ปาก ขอขอบพระคุณทีมสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 และสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

โครงการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมใจรณรงค์ 3 เก็บ + 5ส.

เช้าวันนี้ 14 มิถุนายน 2562 – ท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมใจรณรงค์ 3 เก็บ + 5ส. ป้องกันและควบคุม 3 โรคจากยุงลาย” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากยุงลายในโรงเรียนและในชุมชนใกล้เคียง  โดยในภาคเช้า นักเรียนสายชั้น ป.6 แนวระนาบ ได้ออกเดินทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ บึงแก่นนครและบริเวณรอบโรงเรียน ดูเพิ่มเติมที่นี่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.686907038416160&type=3

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

วันนี้ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. — ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และการตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1 ป.3 ป.6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกโดยจะมีการบริการตรวจสุขภาพอีก 1 วันในวันพรุ่งนี้

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง อาสาปราบยุง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้มีส่วนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค…ในการประเมินชุมชนต้นเรื่องอาสาปราบยุง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่น)