งานอนามัย

กิจกรรม Big Cleaning Day – 1 มี.ค. 63

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเพิ่มมากขึ้น ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงให้ทุกสำนัก/กอง สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

สำนักการสาธารณสุขฯ เข้ามามอบความรู้การป้องกันตนจากโรคติดต่อฯ

5 ก.พ. 2563 – หลังเคารพธงชาติวันนี้ ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ได้เข้ามามอบความรู้ให้แก่ลูกหลานสวนสนุกในการปกป้องตัวเองจากโรคติดต่อ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Suansanuk Big Cleaning Day – 31 ม.ค. 63

วันนี้ 31 มกราคม 2563 ช่วงคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน มีกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน ลดการสะสมของฝุ่นสิ่งสกปรกอันเป็นผลต่อสุขภาพ อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นทีม –อยากจะให้ทุกคนรวมพลังสร้างเมืองไทยให้สะอาดสดใสด้วยสองมือเรากันนะครับ

มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือ ป้องกันไข้หวัดใหญ่

เช้าวันนี้ 28 ม.ค. 63 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือให้แก่สายชั้นต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า โดยมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า ขอให้ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

พิธีมอบเกียรติบัตรตู้ยาในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตู้ยาในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งผลการดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้พัฒนามาตรฐานตู้ยาในโรงเรียนดีมาก คณะครูในโรงเรียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานและภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่งรวมทั้งคณะวิทยากรและคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากศูนย์แพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยาในโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพหนึ่งของเด็กนักเรียน ให้เกิดการใช้ยาอย่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย พร้อมทั้งดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยบัญฑิตเอเชีย ผลการประเมินคะแนนเต็มทุกด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย และสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก.

การบริหารจัดการนมโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

การบริหารจัดการนมโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก1.ล้างถังให้สะอาดเปิดไว้ให้แห้งป้องกันความอับชื้น โดยมีนักการดูแลทุกจุด2.เมื่อเจ้าหน้าที่มาส่ง มีเจ้าหน้าที่ตรวจรับนม วัดอุณหภูมิ ดูการจัดเรียงวางน้ำแข็งก้นถัง วางนม วางน้ำแข็งทับถุงนมก่อนปิดถัง3.แจ้งให้แต่ละสายชั้นลงมารับนมเพื่อนำไปดื่มต่อไป4. ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหลอดและดื่มนมทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะสนุกกับการเรียน #บ้านหลังที่สอง

การประเมินติดตามการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน

ด้วย เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลได้รับความรู้ระบบการจัดการด้านยาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยในวันนี้ 26 ก.ค. 62 เทศบาลนครขอนแก่นและคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะทำงาน งานอนามัยโรงเรียนฯ

กิจกรรมหน้าเสาธง การล้างมือ 7 ขั้นตอน

เช้าวันนี้ 26 ก.ค. 62 – น้องๆจากสายชั้น ป.1 มาชวนเพื่อนๆพี่ๆ ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน คือ1.เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ ใช้ฝ่ามือถูกัน2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว4.ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ5.ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ6.ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ7.ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ในแต่ละวันเราใช้มือทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จนอาจลืมนึกถึงว่า ถึงมือเราจะดูสะอาดแค่ไหน หากเราสามารถมองเห็นเชื้อโรคด้วยตาเปล่า เราส่องดูมือจะเห็นว่ามือที่คิดว่าสะอาดแล้ว ยังมีสิ่งที่สกปรกมากมาย ติดอยู่ตามนิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณตามนิ้วมือ นิ้วโป้ง และตามซอกนิ้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาความสะมาดมือกันนะจ๊ะ