งานประกัน งานประเมิน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

วันนี้ 30 ก.ค. 2562 เวลา 09.00น. – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษืรุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านผอ.จรูญ โชติประดับ ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนม โดยได้นำข้อแนะนำและเสนอแนะมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกให้มีความก้าวหน้าพัฒนาสืบไป

นิเทศภายใน – สายชั้น EP2 – 2562

19 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น EP2 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

นิเทศภายใน – สายชั้น EP1 – 2562

18 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น EP1 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

การประเมินวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ 62

18 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีการประเมินวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนางเพ็ญศรี พวกไธสง ครูเชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่ครบกำหนดในการเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น

นิเทศภายใน – สายชั้น ป.6 2562

12 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – ถึงคิวการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น ป.6 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/704442789995918

นิเทศภายใน – สายชั้น ป.5 2562

11 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – ถึงคิวการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น ป.5 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

นิเทศภายใน – สายชั้น ป.4 2562

10 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น. – ถึงคิวการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น ป.4 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

นิเทศภายใน – สายชั้น ป.3 2562

10 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายใน คุณครูสายชั้น ป.3 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

นิเทศภายใน – สายชั้น ป.1 2562

9 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายใน คุณครูสายชั้น ป.1 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

นิเทศภายใน – สายชั้น อนุบาล 2562

วันนี้เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายใน คุณครูสายชั้น อนุบาล เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก