กำหนดการและขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ
ขั้นตอนการมอบตัว

ผู้ปกครองสามารถ download และ print ใบมอบตัว แล้วกรอกข้อมูลไว้ เพื่อความรวดเร็วในวันมอบตัว :

ใบมอบตัว EP >> http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ใบมอบตัวนักเรียน-โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก-EP-2565.pdf

ใบมอบตัว วิทย์ คณิต จีน ญี่ปุ่น >> http://www.ssn.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ใบมอบตัวนักเรียน-โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก-วิทย์-คณิต-จีน-ญี่ปุ่น-2565.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.