ประกาศการเก็บค่าบำรุงการศึกษา 2/64

เรียนแจ้งท่านผู้ปกครองทุกท่าน ตามประกาศของโรงเรียน เรื่องการเก็บค่าบำรุงศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาลสนุก โดยให้เก็บค่าบำรุงการศึกษา เป็นจำนวน 3,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสถานการณ์โควิด-19 นั้น ท่านสามารถดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีนางพิกุล มีคำทอง เลขที่บัญชี 4050457822 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ลดการเสี่ยงในสถานการณ์โควิด เมื่อผู้ปกครองโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่านส่งสลิปหรือใบโอนมาให้การเงิน ผ่านครูประจำชั้น เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ในลำดับต่อไป สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการใบเบิก รบกวนท่านแจ้งผ่านทางไลน์มาได้เลย โดยสามารถติดต่อรับได้ที่ห้องแผนและงบประมาณ ในวันและเวลาราชการ ผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่รีบ สามารถติดต่อรับใบเสร็จ กับคุณครูประจำชั้นนะคะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านเบอร์โทร 089-8412659 คุณครูพิกุล มีคำทอง ขอบคุณทุกท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published.