โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน – นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วินัยจราจร ประจำปี 2563” ซึ่่งทางโรงเรียนฯได้ส่งนักเรียนชั้น ป.5 EP2 เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลต่อการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/879504435823085

Leave a Comment

Your email address will not be published.