เด็กเก่งสวนสนุก 27 ก.พ. 63

27 กุมภาพันธ์ 2563 – หลังจากกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้
—————————————————–
ด.ช.ปัญญ์ธรรม แก้วทะ ป.1/1 EP1
– ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
– ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
—————————————————–
ด.ญ.ชยาภรณ์ วัฒนุราช ป.1/3 EP1
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น C Advance ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
– ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
—————————————————–
การมอบเกียรติบัตรห้องสมุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
** รางวัล ยอดนักอ่าน **
อันดับ 1 ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน ป.3/5
อันดับ 2 ด.ญ.เพชรรัตน์ จ่อยพันนา ป.5/5
อันดับ 3 ด.ช.กันตภณ สุวรรณสาร ป.3/5
** รางวัลยุวบรรณารักษ์ดีเด่น **
1. ด.ญ.ชนาภา ปาทา ป.3/6
2. ด.ญ.ปภาวรินทร์ เดชา ป.3/6
3. ด.ญ.วิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6
4. ด.ญ.สุวพิชชา ชารี ป.3/6
5. ด.ญ.กชกร เวียงวะลัย
6. ด.ญ.สิริมณี ศรีโคตร ป.6/2 EP2
7. ด.ญ.ธิวาริน อินทรปัญญา ป.6/2 EP2
** คุณครูยอดนักอ่าน **
นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธิ์
นางสาววิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์
นางวราลักษณ์ หวลศรีไทย
** คุณครูส่งเสริมการอ่าน **
นางธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์
นางมะลิวรรณ ทบบุญ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/880193865754142

Leave a Comment

Your email address will not be published.