พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา.08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ซึ่งพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯอีกด้วย

สำหรับโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้น ป.5-6 เพื่อให้ มีความรู้ มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้ ไม่ว่าจะถูกเพื่อนชักชวนหรือถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยครูตำรวจ D.A.R.E. จะเข้าไปทำหน้าที่ครูสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการตัดสินใจ ปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เด็กๆ เข้าไปทดลองใช้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หรือ บช.ปส. เป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/879561685817360

Leave a Comment

Your email address will not be published.