กิจกรรม “ส่งฮัก ป.5” 2563

จากกิจกรรมแฮกฮัก เมื่อต้นปีการศึกษา 2562 จนลูกๆ ป.5 กำลังจะเลื่อนชั้นการศึกษา เป็นว่าที่รุ่นพี่ ป.6 สายชั้น ป.5 จึงได้จัดกิจกรรม ส่งฮักให้ลูกๆได้เข้าใจถึงความห่วงใย ความปรารถนาดีของครูในสายชั้นป.5 รัก คิดถึง ห่วงใย โดยมีพ่อครูแม่ครู ป.6 ให้เกียรติมารับลูกๆ สู่ ป.6 อย่างอบอุ่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/880342669072595

Leave a Comment

Your email address will not be published.