การทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีการทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 โดยนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการสอบกับผู้ปกครอง และพานักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เข้ารับการทดสอบความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การทดสอบความพร้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/877250549381807

Leave a Comment

Your email address will not be published.