การลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสองหลักสูตร คือ สายชั้นสองภาษา (English Program) และสายชั้น Standard ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/875779126195616

Leave a Comment

Your email address will not be published.