เด็กเก่งสวนสนุก (วิชาการ/ศิลปะ/กีฬา) 17 ก.พ. 63

เช้าวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่งหน้าเสาธงเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปรากฏนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จึงได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่ง 5 คนคือ
– ด.ช.พีรวิชญ์ สุขสงวน – วิชาคณิต 3 และ วิทย์ 3
– ด.ญ.ชญาณี โสดาวัน – วิชาวิทย์ 6
– ด.ญ.ธัญลักษณ์ อภิสกุลชาติ – วิชาวิทย์ 3
– ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา – วิชาคณิต 6
– ด.ญ.อัยยา กัญจนานภานิช – วิชาวิทย์ 6

**กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2020” ปีที่ 10 โดยแบ่งระดับอายุในการประกวดออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี ปรากฏว่าในรุ่นระดับอายุ 8-11 ปี นักเรียนคนเก่งของเราสามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ด.ญ.กวินธิดา สุระชาติ ป.5/4EP
ด.ญ.รุจิราพร โคหนองใฮ ป.5/4EP
ด.ญ.ณัฐนิชา ซุยทอง ป.5/4EP
ด.ช.ฐากร ขำสุภาพ ป.5/4EP
ด.ญ.ธัญชนก หนูบุญ ป.5/4EP
– รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ด.ญ.กัลยากร โดดชัย ป.5/4EP
ด.ญ.จินต์จุฑา โยวทิตย์ ป.5/4EP
ด.ญ.ศศิระพี บุญสันเทียะ ป.3/2EP
ด.ญ.ปลายฟ้า พุทธปิยบูชา ป.3/2EP
ด.ญ.ณัฐนันท์ อินทระพานิช ป.3/2EP
โดยมีครูผู้ซ้อมโดย
– คุณครูทรงยศ ไสยนิตย์
– คุณครูกนกวรรณ แก้วไกรสร
– คุณครูชาญชัย ภัทรมานนท์

**รายการแข่งกีฬาฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่าทีมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายชื่อนักกีฬาดังนี้
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีเมือง
เด็กชายติณณพัฒน์ เสนาวงษ์
เด็กชายวัชรพงศ์ จันทโกสิน
เด็กชายชนกันต์ เปรุนาวิน
เด็กชายคุณานนต์ บุราณเดช
เด็กชายธนพล มาตรเขียว
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิไลลักษณ์
เด็กชายประดิษฐ ภูมิซนไฮ
เด็กชายพัชรพล บุญนาค
เด็กชายณัฐพนธ์ มาลาสิงห์
โดยมีโค้ชผู้ควบคุมคือ นายทรงยศ ไสยนิตย์ , นายวัชรพงศ์ ซ้ายโฮง , นายมณฑล การินทร์

**การแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ปรากฏนักเรียนคนเก่งของเราคว้ารางวัล การแข่งขันเทควันโด คือ
-ด.ช.บุญชนก ซื่อตรง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 11-12 ปีน้ำหนัก 34-38 กก. ชาย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกท่านครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/872641109842751

Leave a Comment

Your email address will not be published.