การสอนเชิงรุก และโครงการครูหมอ

อีกหนึ่งโครงการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำเด็กแต่ละสายชั้นที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้ ผ่านวิธีการเชิงปฏิบัติการ การสอนเชิงรุก และโครงการครูหมอ พัฒนาจนมีผลที่น่าพอใจ
#เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/871044866669042

Leave a Comment

Your email address will not be published.