การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2563

ภาพการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The Communicative Approach) เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาครับ

ดุเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/866765910430271

Leave a Comment

Your email address will not be published.